دوران مقدس

۲۵اسفند
نخستین کاروان راهیان نور باقرشهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد

نخستین کاروان راهیان نور باقرشهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد

نخستین کاروان راهیان نور باقرشهر متشکل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همچنین خواهران و برادران بسیج شهر، صبح امروز به مناطق عملیاتی جنوب در دوران دفاع مقدس اعزام شد.