دوران مسکن مهر

۲۸بهمن
افزایش ۴.۳ برابری واحدهای مسکونی کشور در ۴ دهه اخیر

افزایش ۴.۳ برابری واحدهای مسکونی کشور در ۴ دهه اخیر

طی ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد خانوارهای کشور از ۶.۷ میلیون خانوار به ۲۴.۲ میلیون خانوار افزایش یافته (رشد ۳.۶ برابری) و تعداد واحدهای مسکونی از ۵.۳ میلیون واحد به ۲۲.۸۳ واحد یعنی ۴.۳ برابری رسیده است.