دوران لیگ برتر

۰۱مهر
مسلح شودن داوران لیگ برتر!

مسلح شودن داوران لیگ برتر!

به بهانه اتفاقات تلخ در بازی نفت آبادان، محمدرضا میر شاه ولد این کارتون را با عنوان «در حاشیه سنگ پرانی های بی پایان فوتبال ایران