دوران ریاست جمهوری

۱۹اسفند
اختلاف اکبر هاشمی با عفت مرعشی بر سر اعلام نام نفر اول انتخابات تهران

اختلاف اکبر هاشمی با عفت مرعشی بر سر اعلام نام نفر اول انتخابات تهران

فائزه هاشمی رفسنجانی درباره نتایج انتخابات مجلس پنجم که در دوران ریاست جمهوری پدرش برگزار شده است، سلامت انتخابات مجلس پنجم را زیر سؤال برد و باز هم نظام را متهم به تقلب کرد.