دوران تحریم های ظالمانه

۲۷بهمن
ضرورتی برای پنهان کاری وجود ندارد/ دولت باید با مردم شفاف رفتار کند

ضرورتی برای پنهان کاری وجود ندارد/ دولت باید با مردم شفاف رفتار کند

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: ملت با دولت خیلی شفاف است از این رو دولت هم باید با مردم شفاف رفتار کند و ضرورتی ندارد پنهان کاری شود.