دوران بازنشستگی

۲۹تیر

بخشنامه ای که زندگی کارمندان را زیر و رو کرد

شب می‌خوابی، صبح که بلند می‌شوی می‌بینی با یک بخشنامه‌ی چند خطی زندگیت از این رو به آن رو شده و حاصل دسترنج سال‌ها خدمت تو و معاش خانواده‌ات را (در دوران بازنشستگی) نصف کرده‌اند.