دورانِ تبعیض

۱۵آبان
پایان دورانِ تبعیض در حمایت از رسانه‌ها
شماره تلفن کاندیدای مردمیِ انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شد؛

پایان دورانِ تبعیض در حمایت از رسانه‌ها

کربلایی گفت: در صورت ورود به هیات نظارت، علاوه بر انجام وظایف اصلی‌ام که همانا نظارت و نظام‌مند کردن روند اعطای مجوز و … است.