دود گرفتگی

۲۱شهریور
آتش سوزی کارگاه چوب در شهرقدس اطفاء شد

آتش سوزی کارگاه چوب در شهرقدس اطفاء شد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قدس از اطفاء حریق کارگاه چوب در این شهر خبر داد و گفت: در اثر این حادثه یک نفراز آتش نشانان دچار دود گرفتگی شده و به بیمارستان انتقال یافت.