دود آتش

۲۰آذر
دود آتش ضایعات به چشم کارگاه کارتن‌سازی رفت

دود آتش ضایعات به چشم کارگاه کارتن‌سازی رفت

وقتی زنگ تلفن مرکز آتش نشانی کهریزک به‌صدا در آمد و خبر آتش‌سوزی از سوی یکی از شهروندان اعلام شد، نیروهای ایستگاه شماره یک بلافاصله راهی روستای قلعه سید شدند.