دوخت

۱۷شهریور
حکایت عجیب روپوش مدارس از دوخت تا فروش به دانش‌آموزان

حکایت عجیب روپوش مدارس از دوخت تا فروش به دانش‌آموزان

روپوش‌های مدارس شهرستان بهارستان به شکلی دل بخواهی و متفاوت از یکدیگر با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت به شهروندان بهارستانی فروخته می‌شود.