دوختن لب

۰۳آذر
اعتصاب غذا و لب‌دوزی اسف‌بار ایرانی‌ها در مرز مقدونیه + فیلم

اعتصاب غذا و لب‌دوزی اسف‌بار ایرانی‌ها در مرز مقدونیه + فیلم

عاقبتی بهتر از اعتصاب غذا و لب‌دوزی، نصیب ایرانیان گریخته از وطن نشده است.