دوتابیعتی

۱۷بهمن
کتمان ۲ تابعیتی ها از سوی وزارتخانه ها و ادارات دولتی

کتمان ۲ تابعیتی ها از سوی وزارتخانه ها و ادارات دولتی

در حالی که هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بررسی وضعیت افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، اسامی ۱۰۰ مدیر ۲ تابعیتی را شناسایی و معرفی کرده اما برخی وزارتخانه ها اعلام کردند که هیچ فرد ۲ تابعیتی ندارند و برخی هم پاسخی به مجلس ندادند و تنها ۱۱ مدیر ۲ تابعیتی از سوی وزارتخانه ها و سازمانها به مجلس معرفی شدند و وزارت جهاد کشاورزی هم لیستی از افراد ۲ تابعیتی ارائه کرد.

۱۸اسفند
اولین مقام دوتابعیتی متهم به جاسوسی در آستانه محاکمه

اولین مقام دوتابعیتی متهم به جاسوسی در آستانه محاکمه

گرچه دری اصفهانی اولین مقام مسئول دوتابعیتی نیست و قبل از وی بودند افرادی که دارای تابعیت دوگانه بودند مثل محمدرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی. اما دری اصفهانی اولین مقام دوتابعیتی است که به اتهام جاسوسی بازداشت و در آستانه محاکمه قرار گرفته است.