دوتابعیتی ها

۲۸خرداد
تناقض اطلاعیه وزارت اطلاعات با آمار مجلس درباره مدیران دوتابعیتی

تناقض اطلاعیه وزارت اطلاعات با آمار مجلس درباره مدیران دوتابعیتی

عضو هیئت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها همان ۲۱۰ نفری که وزیر اطلاعات بر روی رد صلاحیت آن‌ها تاکید دارد، اکنون هم در حال فعالیت در دستگاه‌های دولتی هستند اما عنوان‌ مدیریتی ندارند.