دوتابعیتی دولتی ها

۰۲مرداد
واکنش دولتی‌ها به لیست «دوتابعیتی‌ها»؛ از تکذیب تا خوشحالی

واکنش دولتی‌ها به لیست «دوتابعیتی‌ها»؛ از تکذیب تا خوشحالی

انتشار لیست دوتابعیتی‌ها که چند روز گذشته با حواشی همراه بوده، امروز در حاشیه دولت یکی از محورهای سوالات خبرنگاران بود؛ تاجایی که نمکی وزیر بهداشت آن را تکذیب و واعظی از انتشار آن اظهار خوشحالی کرد.