دوبلور ایران

۰۶خرداد
پرویز بهرام ، دوبلور پیشکسوت درگذشت

پرویز بهرام ، دوبلور پیشکسوت درگذشت

پرویز بهرام صدای ماندگار دوبلاژ ایران پس از یک دوره بیماری صبح امروز درگذشت.