دوبلور ایرانی

۱۳تیر
گفتگو با دوبلور سینما و تلویزیون ایران

گفتگو با دوبلور سینما و تلویزیون ایران

در گذشته نقشی در فیلم سینمایی “آژانش شیشه ای” به من پیشنهاد شد اما به دلیل این که در خدمت سربازی بودم و امکان دریافت مرخصی برایم وجود نداشت نتوانستم در این فیلم ماندگار بازی کنم.