دوام-ازدواج-های-دانشجویی- تهرانیوز

۱۳آذر
دوام ازدواج های دانشجویی

دوام ازدواج های دانشجویی

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد گفت: تنها ۲ درصد از ازدواج‌های دانشجویی منجر به طلاق شده است.