دوازده فروردین

۱۲فروردین
۱۲ فروردین ۱۳۵۸ – روز « جمهوری اسلامی »

۱۲ فروردین ۱۳۵۸ – روز « جمهوری اسلامی »

پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، به پیشنهاد  امام خمینی همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد و طبق نتایج اعلامی ۹۸٫۲ واجدان شرکت در همه‌پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری حکومت جمهوری اسلامیموافقت کردند. در روز ۱۲ فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند.