دوازده تموز

۰۴آذر
«دوازده تموز» روایتگر جنگ ۳۳ روزه لبنان/ نگارش فیلمنامه سریال «بیروت شمال شهر»

«دوازده تموز» روایتگر جنگ ۳۳ روزه لبنان/ نگارش فیلمنامه سریال «بیروت شمال شهر»

سعید ابوطالب مستندساز از اتمام مراحل ساخت مستند «دوازده تموز» با موضوع جنگ ۳۳ روزه لبنان خبر داد.