دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

۲۶فروردین
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیچیدگی خاصی دارد / انتخابات این دوره استثنایی است

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیچیدگی خاصی دارد / انتخابات این دوره استثنایی است

مسئول امور مساجد شهرستان ری با بیان این‌که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیچیدگی خاص خودش را دارد، گفت: در طول سال‌های انقلاب، انتخابات این دوره استثنایی است.