دوازدهمین جلسه شورای شهر

۱۸مهر
تذکرات امنیتی و تبلیغاتی در کنار فال حافظ در صحن علنی شورای پنجم

تذکرات امنیتی و تبلیغاتی در کنار فال حافظ در صحن علنی شورای پنجم

امنیت مترو و فضای گرفته اتوبوسها زیر پوسترهای تبلیغاتی از جمله تذکراتی بودند که در کنار تقدیر و تمجید اعضای شورای پنجم از انتصابات مترو و قبول مدیریت بوستان پردیسان توسط شهردار تهران مطرح شد.