دواتگری

۰۹اردیبهشت
فیلم/ مناظره زیباکلام، بادامچیان، دواتگری

فیلم/ مناظره زیباکلام، بادامچیان، دواتگری

طرح استانی شدن انتخابات مجلس در دانشکده رسانه فارس به مناظره گذاشته شد.