دوئل

۱۸اردیبهشت
مرگ شرور معروف در دوئل مسلحانه با پلیس

مرگ شرور معروف در دوئل مسلحانه با پلیس

یکی از اشرار معروف ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان در درگیری با ماموران انتظامی به هلاکت رسید.