دوئل انتخاباتی

۱۸اسفند
روحانی، عارف و دوئل انتخاباتی!

روحانی، عارف و دوئل انتخاباتی!

روحانی از همان روز اول قصد ایجاد جریانی جدید در فضای سیاسی کشور داشت؛ جریانی که اعتدال را مشی خود می‌داند و حاضر است با معتدلان سایر جناح‌ها نیز وارد ائتلاف شود.