ده میلیون ثروتمند

۲۷فروردین
اگر دولت می داند که ده میلیون ثروتمند داریم، ثبت نام مرحله دوم با کدام هدف اجرا شد؟

اگر دولت می داند که ده میلیون ثروتمند داریم، ثبت نام مرحله دوم با کدام هدف اجرا شد؟

هنوز چند ثانیه از بیان کلمه ۱۰ میلیون توسط ربیعی فر نگذشته بود که خشکم زد!! دولت در زندگی مردم تجسس کرده ؟ آقایان اعتدال گرا از کجا فهمیدند ۱۰ میلیون ثروتمند در کشور وجود دارد که نیاز به یارانه ندارند؟

۰۵بهمن
مواضع ایران در برنچیدن تاسیسات هسته‌ای «محکم و غیر قابل تغییر» است/ تبدیل سازمان ملل به سازمانی پوچ و تو‌خالی

مواضع ایران در برنچیدن تاسیسات هسته‌ای «محکم و غیر قابل تغییر» است/ تبدیل سازمان ملل به سازمانی پوچ و تو‌خالی

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در متن جریان‌های تکفیری، انسان‌هایی بی‌شعور و بی‌اطلاع از دین و متعصب وجود دارند که دست‌های قدرت‌های سیاسی پشت سر آنهاست و در تقابل با جهان اسلام عمل می‌کنند.