ده سال

۰۸شهریور
هاشمی: امید به زندگی ده سال بیشتر می شود

هاشمی: امید به زندگی ده سال بیشتر می شود

سید حسن هاشمی با اشاره به اینکه امروز همه با هم از جمله نظام پزشکی، بخش دولتی و خصوصی برای ارتقاء سلامت جامعه همکاری دارند، اظهار داشت: کار سختی را آغاز کرده ایم اما نتیجه آن درخشان خواهد بود.