ده بزرگی

۰۴دی
تهران جزو مناطق خطرپذیر لرزه‌ای است / میزان پایداری سازه‌ها در برابر زمین‌لرزه تخمین زده شود

تهران جزو مناطق خطرپذیر لرزه‌ای است / میزان پایداری سازه‌ها در برابر زمین‌لرزه تخمین زده شود

استاد تکتونیک دانشگاه خوارزمی گفت: باتوجه به خطرپذیری لرزه‌ای تهران، باید میزان پایداری کل سازه‌ها و اجزای گوناگون آن‌ها در برابر نیروی زمین‌لرزه با توجه به درجه‌های آسیب‌پذیری احتمالی تخمین زده شود.

۲۰آذر
تمام زلزله‌‌‌های اخیر منشاء طبیعی دارد / ایران همچنان می‌لرزد

تمام زلزله‌‌‌های اخیر منشاء طبیعی دارد / ایران همچنان می‌لرزد

استاد تکتونیک دانشگاه خوارزمی گفت: ایران از نظر لرزه‌خیزی به پهنه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر کدام گسل‌های فعال و لرزه خیز خود را داشته که قادرند زلزله‌هایی با بزرگی و شدت‌های مختلف ایجاد کنند.