دهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

۲۱تیر
دولت نباید تامین اجتماعی را اداره کند

دولت نباید تامین اجتماعی را اداره کند

یک فعال صنفی بازنشستگان با انتقاد از عملکرد دولت در قبضه سازمان تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان نباید ماه‌ها در انتظار افزایش چند صد هزار تومانی مستمری‌های خود بمانند.