دهیار قمصر

۰۱اردیبهشت
جوانمردی پیشکسوتان ورزشی را در زندگی الگوی کنیم

جوانمردی پیشکسوتان ورزشی را در زندگی الگوی کنیم

تجلیل از بزرگان، خادمان و پیشکسوتان ورزش موجب گسترش فرهنگ قدردانی شده و باعث معرفی انسان‌های شرافتمند و بزرگ اندیش است.

۲۶فروردین
احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای جنوب تهران

احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای جنوب تهران

دهیار قمصر گفت: نگاه ویژه به مسائل فرهنگی و ورزشی می‌تواند به افزایش ورزش‌های همگانی و در نهایت افزایش نشاط و سرگرمی و علاقمندی جوانان به ورزش و بهسازی میادین ورزشی منجر شود.