دهیار ریه

۲۵دی
لزوم رسیدگی به وضعیت روستای ریه / دهیار ریه استعفاء داد

لزوم رسیدگی به وضعیت روستای ریه / دهیار ریه استعفاء داد

دهیار روستای ریه تنها چند ماه پس از آغاز فعالیت خود در این روستا، به شکل عجیب و غیرمنتظره‌ای از سمت خود استعفاء داد.