دهیار روستای خیر آباد

۰۷دی
«امید کریمی» دهیار روستای خیرآباد منصوب شد

«امید کریمی» دهیار روستای خیرآباد منصوب شد

معارفه دهیار روستای خیرآباد بخش کهریزک با حضور توکلی کِجانی بخشدار کهریزک و اعضای شورای اسلامی روستای خیر آباد در محل بخشداری کهریزک برگزار گردید و در این مراسم امید کریمی با حکم بخشدار کهریزک بعنوان دهیار منصوب گردید.