دهیاری پیغمبر

۱۷بهمن
تلاش‌های دهیاری روستای پیغمبر برای برف‌روبی

تلاش‌های دهیاری روستای پیغمبر برای برف‌روبی

تنها روستایی که در همان ۲۴ ساعت اول تمام خیابان‌های اصلی و حتی کوچه‌های فرعی باز شد روستای پیغمبر است.