دهیاری‌ها

۰۶خرداد
برنامه دهیاری‌ها برای حل مشکل اصلی مردم چیست؟

برنامه دهیاری‌ها برای حل مشکل اصلی مردم چیست؟

بخشدار مرکزی شهرستان قرچک گفت: همه ما باید با تلاش صادقانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و همراهی با مردم بتوانیم مشکل اصلی مردم را مرتفع کنیم.