دهک های پایین جامعه

۰۵آبان
معوقات یارانه متولدین ۹۷ چه می‌شود؟

معوقات یارانه متولدین ۹۷ چه می‌شود؟

پس از وعده سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛یارانه متولدین ۹۷ در مهرماه پرداخت شد، اما بدون تسویه معوقات ماه‌های قبل که نوزادان مستحق دریافت یارانه بودند!