دهک های بالا

۱۲بهمن
چرا دولت از کسوت ثروت خارج نمی شود/ سیاست های انتخاباتی دولت مانع حذف یارانه ثروتمندان

چرا دولت از کسوت ثروت خارج نمی شود/ سیاست های انتخاباتی دولت مانع حذف یارانه ثروتمندان

دولت برای اینکه بتواند در انتخابات پیش روی مجلس صاحب کرسی شود به آرای این افراد نیازمند است و همچنین برای راضی نگه داشتن این قشر و همراهی کردن آنها در انتخابات سال ۹۶ خود را ملزم به ارائه خدمات به کسوت ثروتمندان می داند.