دهک دهم

۰۴آبان
تورم دهک دهم ۱۷.۷ و تورم کم درآمدها ۱۵.۷ درصد شد

تورم دهک دهم ۱۷.۷ و تورم کم درآمدها ۱۵.۷ درصد شد

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۱۵.۷ درصد برای دهک اول تا ۱۷.۷درصد برای دهک دهم است.