دهک درآمدی

۱۱شهریور
چرا نرخ تورم برای مردم باور پذیر نیست؟
رئیس مرکز آمار ایران پاسخ داد:

چرا نرخ تورم برای مردم باور پذیر نیست؟

چرا میان آنچه مردم از تورم احساس می‌کنند و آنچه نهادهای رسمی اعلام می‌کنند اختلاف است و بخشی از افراد جامعه تورم رسمی را باور نمی‌کنند.