دهک‌های درآمدی

۱۹خرداد
امتیازهای ویژه یارانه‌نگیران بایگانی شد

امتیازهای ویژه یارانه‌نگیران بایگانی شد

وعده امتیازهای ویژه برای انصراف دهندگان از یارانه نقدی از جمله سیاست‌های تشویقی دولت یازدهم برای کاهش میزان تعداد یارانه بگیران در سال ۹۳ بود که باوجود ورود قانون به فاز جدید هنوز خبری از این امتیازها نیست.