دهکهای پایین

۱۲مهر
مصرف کالا‌های اساسی چقدر کاهش یافته است؟

مصرف کالا‌های اساسی چقدر کاهش یافته است؟

متوسط مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.