دهکده سیب

۰۳دی
آب مورد نیاز برای طرح گردشگری “دهکده سیب” از سد”نم رود” تخصیص داده شد

آب مورد نیاز برای طرح گردشگری “دهکده سیب” از سد”نم رود” تخصیص داده شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه از تخصیص آب مورد نیاز برای طرح گردشگری دهکده سیب از سد نم رود خبر داد.