دهکده سفال

۰۳شهریور
مجوز موافقت اصولی ساخت دهکده سفال قرچک صادر شد
فرماندار قرچک:

مجوز موافقت اصولی ساخت دهکده سفال قرچک صادر شد

فرماندار شهرستان قرچک گفت: مجوز موافقت اصولی ساخت دهکده سفال شهرستان قرچک صادر شد.