دهه 60 و 70 / کوتی

۱۵دی
گزارشگری با نوستالژی دهه ۶۰ و ۷۰ / کوتی: استاد تُپُق هستم!

گزارشگری با نوستالژی دهه ۶۰ و ۷۰ / کوتی: استاد تُپُق هستم!

مجری و گزارشگر باسابقه تلویزیون گفت: در بازی ایران و عربستان من جو گیر شدم و ناخودآگاه وقتی برای ایران پنالتی شد گفتم الله‌اکبر!