دهه 50

۱۹آذر
«عمو قناد» دهه ۵۰

«عمو قناد» دهه ۵۰

عکس منتشر نشده از عمو قناد، مجری پیشکسوت برنامه‌های کودکِ تلویزیون که کسوت دانشجویی در دهه ۵۰ ظاهر شده بود، مخاطبان زیادی خواهد داشت.