دهه چهارم انقلاب

۱۰آبان
تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد

تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی آمریکا چیزی جدیدی نیست و بیشتر جنبه روانی دارد، گفت:در شرایط جنگ اقتصادی، کم‌کاری، امید بستن به وعده‌های دروغین دشمنان از هیچ‌کس پذیرفته نیست.