دهه پنجم

۲۱بهمن
گلبانگ «الله اکبر» در آسمان تهران طنین انداز شد / انقلاب ایران وارد دهه پنجم شد

گلبانگ «الله اکبر» در آسمان تهران طنین انداز شد / انقلاب ایران وارد دهه پنجم شد

مردم مومن، غیور و همیشه در صحنه استان تهران، همزمان با سراسر کشور گلبانگ «الله اکبر» سر داده و ورود انقلاب اسلامی به دهه پنجم عمر با برکتش را جشن گرفتند.