دهه فجر39

۲۱بهمن
جزئیات اولین دیدار یکی از افسران ارتش با امام خمینی (ره)

جزئیات اولین دیدار یکی از افسران ارتش با امام خمینی (ره)

یکی از پرسنل سابق نیروی هوایی ارتش گفت: زمانی که امام آمد و برای دیدار با ایشان آماده می‌شدیم در واقع در مسیر صراط مستقیم بودیم و کاستی‌ها را با جان و دل می‌خریدیم چراکه می‌دانستیم این انقلاب زمینه ساز انقلاب منجی خواهد شد و این انقلاب نزدیکترین راه برای رسیدن به آن هدف است.