دهه فجر فاطمي

۱۵بهمن
جام زهر را خودی می‌دهد و تیر را دشمن می‌زند / انقلاب اسلامی با سرعت در حال حرکت است

جام زهر را خودی می‌دهد و تیر را دشمن می‌زند / انقلاب اسلامی با سرعت در حال حرکت است

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا (ص) گفت:جنگ فرهنگی به راه انداختند تا قلوب جوانان ما را تصرف کنند و به‌وسیله عوامل داخلی فتنه‌ها در کشور به پا کردند و بیشترین ضربه را وارد ساختند؛ همه می‌دانیم جام زهر را خودی می‌دهد و تیر را دشمن می‌زند.