دهه فاطمیه

۲۵اسفند
اجرای نمایش آئینی در میدان امام حسین (ع)

اجرای نمایش آئینی در میدان امام حسین (ع)

همزمان با دهه فاطمیه، نمایش آئینی هر روز در میدان امام حسین(ع) برگزار می‌شود.