دهه دوم محرم

۲۳شهریور
دهه دوم محرم هیئت کجا برویم؟

دهه دوم محرم هیئت کجا برویم؟

برای شرکت در مجالس عزاداری دهه دوم محرم در هیئت های شاخص که اقدام به برپایی مراسم عزاداری میکنند ادامه این گزارش را بخوانید.