دهه آینده

۲۶آبان
نرخ باروری پایین در دهه آینده ایران

نرخ باروری پایین در دهه آینده ایران

کمیته مطالعات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:بر اساس مطالعات انجام شده به دلایل مختلف نرخ باروری زیر سطح جانشینی برای دهه آینده در ایران به احتمال قوی، این کشور را در زمره کشورهای با نرخ باروری “خیلی پایین” درخواهد آورد.